Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Τα πρόβατα απήργησαν...


του Ντίνου Χριστιανόπουλου


τα πρόβατα απήργησαν

ζητούν καλύτερες συνθήκες σφαγήςΑπό τα "Μικρά Ποιήματα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: