Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

Μοντερνισμός και Μεταμοντερνισμός στην οικονομία…

Μοντερνισμός και Μεταμοντερνισμός στην οικονομία…


Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεατι σε εργασίες των Shultz (1997) και Brown (1997). Ο αναγνώστης μπορεί να το δει συγκριτικά με τις δυο προηγούμενες αναρτήσεις στο blog

Μοντερνισμός: η ανθρώπινη κοινωνική εμπειρία έχει θεμελιώδης «πραγματικές» βάσεις.

Μεταμοντερνισμός: Η κοινωνική εμπειρία είναι μια συνεργασία μύθων, η οποία παράγει «καθεστώτα» αλήθειας. Ιδέες – αξίες όπως το άτομο, η ελευθερία, ο εαυτός, η δομή κτλ, θεωρούνται ως εφήμερες και αυθαίρετες αντί σταθερές και ουσιώδεις.

Η μεταμοντέρνα κατανάλωση και το μεταμοντέρνο Μarketing χαρακτηρίζονται από ελικοειδή κατάσταση όπου επιχειρήσεις παράγουν συμβολικές προσφορές (προϊόντα) που αντιπροσωπεύονται από «γεμάτα» νόημα προϊόντα , τα οποία κυνηγούν καταναλωτές οι οποίοι με τη σειρά τους επιδιώκουν καταστάσεις που παράγουν εμπειρίες.

Οι μεταμοντέρνοι καταναλωτές δεν ψάχνουν για κεντρικούς, ενοποιημένους χαρακτήρες αλλά ,αντίθετα, επιδιώκουν να νοιώθουν καλά μόνοι τους σε διαφορετικές στιγμές με το να αποκτούν εικόνες του εαυτού τους. Οι εικόνες αυτές τους κάνουν “marketable”, αρεστούς και επιθυμητούς σε κάθε κατάσταση ή στιγμή.

Έτσι ξεκινήσαμε από τον μοντέρνο homo Sapiens (σοφός άνθρωπος), ο οποίος εξελίχθηκε σε homo Economicus (ο οικονομούν άνθρωπος - ένα δημιούργημα που ορίζεται απ’ την κατανομή χρόνου, πόρων, κόστους και οφέλους) .

Το μεταμοντέρνο άτομο εξελίσσεται σε homo Consumericus (ο καταναλωτικός άνθρωπος), ένα δημιούργημα που ορίζεται από την κατανάλωση που πηγάζει από αυτήν.

Από τη δημιουργία και τις ιδιότητες του homo Consumericus προκύπτει κατακερματισμός του εαυτού του. Στη μεταμοντέρνα κουλτούρα ο εαυτός δεν είναι συστηματικός, αυθεντικός ή κεντραρισμένος. Έχει τη δυνατότητα να αλλάζει εικόνες και να παριστάνει «διαφορετικούς εαυτούς» με το να αλλάζει προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εικόνες.

Βιβλιογραφική Πηγή

Γ. Σιώμκος, 2004, Στρατηγικό Marketing”, εκδόσεις Σταμούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: